ÖZGEÇMİŞİM

Adı Soyadı: Murat KÖKLÜ

Ünvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Medeni Durumu: Evli

Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 1979

Yabancı Dil: İngilizce

E-Posta: mkoklu@selcuk.edu.tr, muradkoklu@gmail.com

Web Sayfası: www.muratkoklu.com

Telefon / Faks: 0 332 223 33 48 / 0 332 241 21 79

Çalıştığı Kurum: Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Anabilim Dalı

Adres: Selçuk Üniversitesi, Alâeddin Keykubat Yerleşkesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kat:2, Oda No:215, 42031 Selçuklu / KONYA - TÜRKİYE
 
Öğrenim Durumu:
Derece                           Alan                                                 Üniversite                                                        Bitirme Yılı
Lisans                         Bilgisayar Sist. Öğretmenliği             Selçuk Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi                2002
Yüksek Lisans            Elek. ve Bilgisayar Sist. Eğitimi         Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü                 2005
Doktora                       Bilgisayar Mühendisliği                     Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü                 2014
 
Çalıştığı Kurumlar:
Ünvanı/Görevi                          Görev Yeri                                                                               Çalışma Yılları      
Teknik Öğretmen        Afyonkarahisar Gazi Mesleki Teknik ve A. Meslek Lisesi                     30.09.2002 – 31.12.2002
Arş. Gör.                     S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elek. ve Bilgisayar Sist. Eğitimi             31.12.2002 – 17.09.2014
Arş Gör. Dr.                S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elek. ve Bilgisayar Sist. Eğitimi             17.09.2014 – 01.09.2016
Yrd. Doç. Dr.              S.Ü. Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                     01.09.2016 – 06.03.2018
Dr. Öğr. Üyesi            S.Ü. Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü                    6.3.2018 – Devam Ediyor
 
İdari Görevler:
1. ( 01.03.2017 – Devam Ediyor ) Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü, Koordinatör Yardımcılığı
2. ( 06.09.2016 – 23.10.2018 ) Cihanbeyli Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu üyeliği,
3. ( 04.02.2015 – 28.09.2015 ) Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Erasmus Koordinatörü
4. ( 04.02.2015 – 28.09.2015 )  Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Farabi Koordinatörü
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1. 2016-…: International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (ISSN:2147-6799)
Yayın Kurulu Üyeliği (https://www.atscience.org/IJISAE)
2. 2016-…: International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers  (ISSN:2147-8228)
Yayın Kurulu Üyeliği (http://dergipark.gov.tr/ijamec)
 
Uzmanlık Alanları/Konuları:
Yapay Zekâ ve Uygulamaları, Biyomedikal Sistemler, Veri Madenciliği ve Uygulamaları, Görüntü İşleme, Bilgisayar Destekli Tasarım.
 
Ödüller:
1. TÜBİTAK Bilimsel makaleleri teşvik ödülü
2. Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Bilimsel makale teşvik ödülü
3. TÜBİTAK 2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Sosyal Girişimcilik yarışmasında Burak YILMAZ isimli öğrencimle katıldığımız “Engelleri Aşalım” projesiyle TÜBİTAK Konya Bölgesinde birincilik ödülü.
4. TÜBİTAK 2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Tekno Girişimcilik yarışmasında Yasin DOĞANŞAH isimli öğrencimle katıldığımız “Bilurubin Seviyesine Göre Etkili Fototerapi Veren Yenidoğan Fototerapi Tulumu” projesiyle TÜBİTAK Konya Bölgesinde üçüncülük ödülü.
 
Aldığı Patentler:
1. 2018/09748 başvuru numaralı “Acil Yardım Yeleği” Ulusal incelemeli patent başvurusu Patent Sahipleri: Murat KÖKLÜ ve Yasin DOĞANŞAH (09.07.2018)
2. 2018/10061 başvuru numaralı “Yenidoğanlarda Görülen Sarılığın Ölçülen Bilirubin Seviyesine Göre Tedavisinde Kullanılmak Üzere Tulum” Ulusal incelemeli patent başvurusu (16.07.2018) Patent Sahipleri: Murat KÖKLÜ ve Yasin DOĞANŞAH
 
YAPILAN BİLİMSEL TEZLERİM
Yüksek Lisans Tezi
Tez Numarası             : 167546 (https://tez2.yok.gov.tr)
Tez Başlığı (TR)         : İstatistik Derslerinin Uzaktan Eğitimle İstatistiksel Güvenilirliği
Tez Başlığı (ENG)      : The Statistical Realibility of Statistics Courses by Distance Education
Üniversite/Enstitü     : Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı            : Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi
Bitirme Tarihi             : 26.01.2005
 
Doktora Tezi
Tez Numarası            : 398747 (https://tez2.yok.gov.tr)
Tez Başlığı (TR)        : Sınıflandırma Problemlerinde Kural Çıkarımı İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulamaları
Tez Başlığı (ENG)     : Development and Applications of a New Method for Rule Extraction in Classification Problems
Üniversite/Enstitü    : Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Anabilim Dalı            : Bilgisayar Mühendisliği
Bitirme Tarihi            : 17.09.2014

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME DENEYİMLERİM
 
Bilimsel Toplantının Adı Yeri Tarihi Görevi
International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’18) Konya
Türkiye
26-28 Ekim 2018 Konferans Başkan Yard.
Düzenleme Kurulu
7th  International Conference on Advanced Technology
(ICAT'Antalya)
Antalya
Türkiye
28 Nisan 01 Mayıs
2018
Konferans Başkan Yard.
Düzenleme Kurulu
International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17) Konya
Türkiye
07-09 Aralık 2017 Düzenleme Kurulu
6th International Conference on Advanced Technology & Sciences
(ICAT'Riga)
Riga
Letonya
12-15 Eylül
2017
Konferans Başkan Yard.
Düzenleme Kurulu
5th International Conference on Advanced Technology & Sciences
(ICAT'17)
İstanbul
Türkiye
03-12 Mayıs
2017
Konferans Başkan Yard.
Düzenleme Kurulu
4th International Conference on Advanced Technology & Sciences
(ICAT'Rome)
Roma
İtalya
23-25 Kasım
2016
Konferans Başkan Yard.
Düzenleme Kurulu
3th International Conference on Advanced Technology & Sciences
(ICAT'16)
Konya
Türkiye
1-3
Eylül 2016
Yayınlama Başkanı
Düzenleme Kurulu Sekreterya
2nd International Conference on Advanced Technology & Sciences
(ICAT'15)
Antalya
Türkiye
4-7 Ağustos 2015 Yayınlama Başkanı Düzenleme Kurulu Sekreterya
1st International Conference on Advanced Technology & Sciences
(ICAT'14)
Antalya
Türkiye
12-15 Ağustos 2014 Düzenleme Kurulu Sekreterya
International Conference and Exhibition on Electronic, Computer and Automation Technologies (ICEECAT’14) Konya
Türkiye
9-11 Mayıs 2014 Düzenleme Kurulu Sekreterya